logo Belife
logo Graven Esch
logo Ergotherapie Vitaal

Belife behandelcentrum

Samen met Fysiotherapie Graven Esch en Ergotherapie Vitaal is JvdB sinds 2019 onderdeel van het Belife netwerk. Inmiddels is het Belife netwerkt opgehouden te bestaan, dus deelnemen aan dit programma kan niet meer.

BeLife staat voor persoonsgerichte en kwalitatief hoogwaardige zorg. Wij bieden medisch specialistische revalidatiezorg aan mensen die langdurig fysieke en/of mentale klachten ervaren. BeLife is er voor mensen die optimaal willen participeren na een medische behandeling, chronische ziekte of met een beperking en zo vitaal mogelijk willen leven. Een multidisciplinaire professionele aanpak met persoonlijke doelen en een behandelplan op maat. Bij ons staat jouw hulpvraag centraal.

In 1 van de 8 expertise centra (bijvoorbeeld in Apeldoorn) vindt na verwijzing van huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts de intake plaats. Hier meet BeLife je fysieke en mentale belastbaarheid. Je wordt onderzocht door een revalidatiearts, een fysiotherapeut en een GZ-psycholoog. Je belastbaarheid wordt gemeten met een uitgebreid inspanningsonderzoek. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke trainingswijze en intensiteit passend is of welke vorderingen er zijn geboekt. Ook psychologische testen, ergotherapeutisch onderzoek en eventueel onderzoek door een diëtist maken onderdeel uit van de intakeprocedure. Met al deze gegevens wordt een op jou afgestemd plan opgesteld.

Na je aanmelding bij het behandelcentrum in Almelo wordt er een afspraak met je gemaakt en start het behandelplan. Samen met jou stellen we persoonlijke en haalbare doelen. Door jouw inzet en onze intensieve multidisciplinaire aanpak komen we samen tot het beoogde resultaat en wordt jouw mate van participatie, zelfredzaamheid en zelfstandigheid vergroot.

Je volgt bij ons in de praktijk drie of vier maanden lang, een intensief en op maat gemaakt behandelprogramma. Tijdens deze behandelfase begeleiden we je op fysiek en mentaal vlak. Naast trainingen bij onze fysiotherapeut kunnen ook de afspraken (indien nodig) bij de psycholoog en ergotherapeut bij ons in de praktijk plaatsvinden.

Elke zeven weken vindt een tussentijdse evaluatie in het expertise centrum plaats. Tijdens de eindmeting wordt door het team van zorgprofessionals in het expertise centrum beoordeeld of de gestelde doelen zijn behaald. De revalidatie arts bepaalt of er nog nadere behandeling of nazorg nodig is.

Andere projecten