IDG logo

SDG poster

Inner Development Goals

Als samenleving staan we voor ongekende uitdagingen. Klimaat, economie, oorlog, vluchtelingen, polarisatie, AI. Wat wil je, moet je, kan je of durf je hiermee te doen? Soms lijkt het alsof er geen beginnen aan is, alsof wat je ook doet het niet meer is dan een druppel op een gloeiende plaat.

'Even a small thing is something'

Ik ben geïnspireerd door mijn plaatsgenoot Wubbo Ockels. In het laatste bericht voor zijn overlijden (in het voorjaar van 2014) schetst hij zijn perspectief als astronout op de kwetsbaarheid van onze wereld. En vooral zijn zorg over de mindset van veel mensen die hetzij onverschillig, hetzij onwetend, niet doorhebben dat we met elkaar de wereld aan het vernietigen zijn. Hij pleit ervoor om allemaal iets te doen om de unieke bol waarop we leven te beschermen (en daarmee het leven zelf). 'Even a small thing is something'.

De Verenigde Naties hebben in 2015 de Sustainable Development Goals (SDG's) vastgesteld voor een duurzame gezonde en rechtvaardige wereld. Ondanks dat veel wetenschappelijke onderzoeken uitwijzen dat de meeste van de doelen die gesteld zijn voor 2030 niet bereikt gaan worden (denk aan opwarming van de aarde, verminderen van armoede of slavernij, gelijke rechten voor iedereen) lijkt het voor ons moeilijk om echt te veranderen. Het blijkt dat vertrouwen op wetenschap, technologie, organisaties en overheden niet zal leiden tot daadwerkelijke verandering, dus ligt de bal bij onszelf.

In 2020 is in Scandinavië een beweging van onderzoekers, wetenschappers en ontwerpers begonnen aan het oprichten van een netwerk gericht op het realiseren van de verandering in mensen die nodig is om de SDG's te bereiken: De Inner Development Goals. Dit non-profit en open source netwerk verzamelt wetenschappelijk onderbouwde vaardigheden en kwaliteiten die ons helpen om doelgerichte, duurzame en productieve levens te leiden. De innerlijke vaardigheden die we nodig hebben om te dealen met onze steeds complexere omgeving en uitdagingen kunnen we ontwikkelen.

Op het TP Event 2023 gaf JvdB een workshop over deze Inner Development Goals. Hierbij zijn we aan de slag gegaan met het uitwerken van ons eigen groei-perspectief door gebruik te maken van technieken die bechikbaar gesteld worden in het IDG netwerk.

Andere projecten